Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk og behandling av maligne melanomer

06. februar 2012

Høringsfrist 26.10.2011

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet er tildelt et nasjonalt ansvar for koordinering av oppfølgingen av Nasjonal strategi for kreftområdet, og et av de viktigste tiltakene ligger i dens satsning på nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling.  

 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer er utarbeidet av fagmiljøet i samarbeid med Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Et sammendrag av anbefalingene finnes på side åtte i høringsutkastet.  

Saksbehandler

Anne Sofie Torp |