Høring - Forslag til forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid

06. februar 2012

Høringsfrist 28.10.2011

Fristen er utløpt

Arbeidsdepartementet mener det er viktig å sikre at alle som skal utstede sykmeldinger for arbeidstakere har god innsikt i sykmeldingsarbeidet, og har foreslått at det gis hjemmel i folketrygdloven til å fastsette forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid. Stortinget har gitt sin tilslutning til lovforslaget. Forslag til forskrift sendes nå på høring.

 

I forslaget foreslås det at leger som skal dokumentere arbeidsuførhet skal ha gjennomført obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid. Leger uten slik opplæring skal ikke kunne sykmelde. Opplæringen skal omfatte legens rolle i det inkluderende arbeidslivet, herunder sykmeldingsprosessen og samhandling mellom aktørene, samt regelverksforståelse når det gjelder sykmeldingsarbeid.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen |