Høring - Tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Arbeidsdepartementet har sendt Legeforeningen et høringsnotat med forslag til lovendringer for å forebygge og avdekke trygdemisbruk. Departementet mener det er grunn til å vurdere ytterligere tiltak mot trygdemisbruk, og en vesentlig del av dette arbeidet består i å videreutvikle og effektivisere eksisterende kontrolltiltak.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen |