Høring - Ny studieplan for legestudiet ved Universitetet i Tromsø

06. februar 2012

Høringsfrist 30.09.2011

Fristen er utløpt

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har sendt Legeforeningen forslag til ny studieplan for legestudiet på høring. 

Forslaget representerer en helhetlig revisjon av studiets innhold og form. Studieplanen tar utgangspunkt i kravene til en nyutdannet lege i dag, og tar opp i seg viktige endringer i legerollen som en følge av utviklingen i samfunnet, helsetjenesten, medisinsk kunnskap og teknologi. Samtidig har den beholdt viktige elementer fra eksisterende studieplan.

Saksbehandler

Marit Gustavsen |