Høring - Straffeloven og smittsomme sykdommer

06. februar 2012

Høringsfrist 21.11.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har invitert Legeforeningen til høringsmøte om straffelov og smittsomme sykdommer, i tilknytning nedsetting av Syse-utvalget. Departementet ønsker skriftlig innspill før høringsmøtet. Vi ber derfor om innspill fra organisasjonsleddene som Legeforeningen kan legge til grunn i høringsmøtet.

Lovutvalget skal se på ulike spørsmål knyttet til straffeloven og overføring av allmennfarlige smittsomme sykdommer. Utvalget skal utrede spørsmål av både medisinsk, sosiologisk, etisk og juridisk karakter, og ønsker å få belyst problemstillingene på ulike måter, også ved innspill fra organisasjoner og andre interesserte.

Saksbehandler

Lars Duvaland |