Høring - Arbeidstidspolicy

06. februar 2012

Høringsfrist 08.09.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Fra Akademikerne har Legeforeningen mottatt til høring forslag til nytt policydokument om arbeidstid. Akademikerne har tatt til orde for at arbeidsmiljøloven må bli mer rammepreget. Spørsmålet blir om man skal åpne for noe mer individuell frihet mht å avtale arbeidstidsordninger for å få flere arbeidstakere inn i lovlige og ønskede arbeidstidsordninger.

Saksbehandler

Bjørn Ove Kvavik