Høring - Egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter

06. februar 2012

Høringsfrist 05.09.2011

Fristen er utløpt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har sendt på høring forslag til ny forskrift om egenberedskap i industrielle og håndverksmessige virksomheter.

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftvedt |