Høring - rapport om seneffekter av kreftbehandling

06. februar 2012

Høringsfrist 10.09.2011

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet nedsatte i 2010 en arbeidsgruppe med mandat å vurdere hvilke grupper kreftpasienter som har fått en behandling som gjør at det kan være grunnlag for senere systematisk oppfølging for å fange opp og behandle seneffekter. Arbeidsgruppen avga sin enstemmige rapport til Helsedirektoratet i desember 2010. Helsedirektoratet vil etter høringsrunden komme med forslag til hva som kan være egnet vei videre i håndteringen av problemstillingene rundt seneffekter.

Saksbehandler

Anne Sofie Torp |