Høring - mottakstilbudet for asylsøkere

06. februar 2012

Høringsfrist 19.11.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Justis- og politidepartementet sender på høring NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom. Utvalget har gjennomgått mottakstilbudet for asylsøkere, og i utredningen presenteres forslag til organisering av mottaksapparatet og forslag til innholdet i tilbudet. Utvalget har også lagt frem forslag til en lov som regulerer mottakstilbudet.

Se spesielt kapittel 25 om asylsøkere og helsetjenester.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt