Høring - innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 20.08.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) lanserte i 2007 en felles femårig satsing på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren. Satsingen har nå vært evaluert og sendes med dette på en bred høring.

Saksbehandler

Lars Duvaland |