Høring - Legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

06. februar 2012

Høringsfrist 10.09.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundskriv 1-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning. Rundskrivet beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning (SFO).

 

Det er i første omgang bestemt at departementene i fellesskap skal utarbeide nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ber om innspill til rutinene før disse sendes til barnehage-, skole- og helsesektoren. 

Saksbehandler

Tor Carlsen |