Høring - Samhandlingsformen - forskriftsendringer og nye forskrifter

06. februar 2012

Høringsfrist 10.09.2011

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i eksisterende forskrifter og forslag til nye forskrifter som følge av at Stortinget 17. juni 2011 vedtok ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samt endringer i en rekke andre lover, jf. vedlagt høringsnotat.

 

Saksbehandler

Lars Duvaland |