Høring - policynotat om IKT-investeringer

06. februar 2012

Høringsfrist 04.08.2011

Fristen er utløpt

Nivået på investeringer i IKT i spesialisthelsetjenesten er lavere enn i sammenliknbare sektorer og de øvrige nordiske landene. Det er behov for en rask økning av investeringene av et slikt omfang at staten må ta det finansielle ansvaret. Nye IKT-løsninger må samordnes på nasjonalt plan, og fagmiljøene må være involvert i utformingen.

Saksbehandler

Camilla Sandbakken |