Høring - retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser

06. februar 2012

Høringsfrist 08.09.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Den faglige utviklingen innenfor helseøkonomien og erfaringene fra de senere års søknader om refusjon har skapt et behov for å oppdatere disse retningslinjene. I forlengelse av arbeidet med Helsedirektoratets veileder har Legemiddelverket derfor utarbeidet et forslag til reviderte retningslinjer for legemiddeløkonomiske analyser.

Saksbehandler

Terje Sletnes