Høring - sektorveilederen samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 02.09.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Denne sektorveilederen er ment å gjelde alle typer tiltak i helsesektoren, både forebyggings- og behandlingstiltak. Veilederen gir anbefalinger om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør utføres for å ha relevans som beslutningsgrunnlag for prioritering i helsesektoren. Her må det påpekes at analysene gjelder dimensjonerende beslutninger på et overordnet systemnivå og ikke individnivå. Anbefalingene vil primært kunne ha betydning for prioritering innad i helsesektoren, men også for andre sektorers vektlegging av helsehensyn.

Saksbehandler

Terje Sletnes