Høring - rapport om pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker

06. februar 2012

Høringsfrist 02.08.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Aadel Heilemann