Høring - Utkast til policynotat om mødrehelse

06. februar 2012

Høringsfrist 30.04.2011

Fristen er utløpt

Mødredødsfall er vår tids sterkeste uttrykk for sosial ulikhet og manglende tilgang til grunnleggende helsetjenester. FNs femte tusenårsmål er rettet mot reduksjon av svangerskapsrelatert dødelighet; det vil si kvinner som dør under svangerskap, fødsel, abort eller innen 42 dager etter at graviditeten er avsluttet.

Saksbehandler

Anjam Latif Shuja |