Høring - nasjonal standard for luftambulanseleger

06. februar 2012

Høringsfrist 16.04.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Elisabeth Huitfeldt