Høring: Arbeid for helse - Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

06. februar 2012

Høringsfrist 24.05.2011

Fristen er utløpt

Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets vurderinger og forslag. Høringsinstansense bes om å vurdere og å foreslå hvordan de tiltakene som får tilslutning, best kan gjennomføres. Videre ber departementet høringsinstansense gi en begrunnelse for forslag som ikke støttes. Til slutt bes høringsinstansense vurdere forslag til eventuelle andre tiltak som bør iverksettes for å redusere sykefravær og utstøting fra helse- og omsorgssektoren.

Saksbehandler

Synne Bjørvik Staalen |