Aktuelle saker på landsstyremøtet

06. februar 2012

Høringsfrist 17.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningens organisasjonsledd er tidligere orientert om at frist for innmelding av andre landsstyresaker enn lovsaker er fredag 25.2. 2011. Videre er organisasjonsleddene, i brev av 8.2.2011, bedt om å komme med innspill til den helsepolitiske debatt på landsstyremøtet, med frist 6.mars 2011.

Saksbehandler

Jorunn Fryjordet