Høring - Legeforeningens statusrapport 2011

06. februar 2012

Høringsfrist 02.04.2011

Fristen er utløpt

Legeforeningens statusrapporter tar for seg viktige og forsømte områder i helsetjenesten, med sikte på presenterere helsepolitiske forbedringstiltak. Rapportens målgruppe er politikere, helsemyndigheter og fagfolk. Tema for statusrapporten i 2011 er behovet for en mer balansert styring av helsetjenesten som også inkluderer måling av kvalitet. 

Saksbehandler

Miriam Kvanvik |