Landsstyresak - Forslag om endring av kursretningslinjer

06. februar 2012

Høringsfrist 19.03.2011

Fristen er utløpt

På bakgrunn av landsstyrets vedtak fra mai 2010 har sentralstyret supplert kursretningslinjene slik atd et nå er mulig å ha utstilling av tidsskrifter, læremidler og nettsteder med redaksjon uavhengig av utstyrs- og legemiddelindustrien ved alle tellende kurs.

Saksbehandler

Einar Skoglund |