Landsstyresak - lovendring - endring i kontingentfordelingsmodell

06. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Mette Lise Johnsen