Landsstyresak - lovendring - endring i kontingentfordelingsmodell

06. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Mette Lise Johnsen