Landsstyresak - lovendring - kontingent for pensjonister

06. februar 2012

Høringsfrist 24.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Sentralstyret har fremmet forslag til endring av Legeforeningens lover, § 4-3 fjerde ledd, slik at at setningen ”Leger som er gått av med alderspensjon, betaler 20 % av ordinær medlemskontingent.” erstattes av setningen ” Leger som helt har avsluttet sitt yrkesliv gjennom alderspensjonering eller har fylt 70 år, betaler 20 prosent av ordinær medlemskontingent.”

Saksbehandler

Mette Lise Johnsen