Landsstyresak - Lovendring - Forståelse av Legeforeningens lover - § 3-1-1, 2. og 3. ledd om landsstyrets sammensetning

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2011

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Odvar Brænden