Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Landsstyresak - opprettelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin

06. februar 2012

Høringsfrist 19.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På bakgrunn av vedtak fattet av Landsstyret i juni 2009 om opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i møte 21.oktober 2009 vedtak om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin.

Saksbehandler

Einar Skoglund