Landsstyresak - opprettelse av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin

06. februar 2012

Høringsfrist 19.03.2011

Fristen er utløpt

På bakgrunn av vedtak fattet av Landsstyret i juni 2009 om opprettelse av kompetanseområder i tillegg til de formelle spesialitetene, fattet sentralstyret i møte 21.oktober 2009 vedtak om opprettelse av en arbeidsgruppe for utredning av kompetanseområde i alders- og sykehjemsmedisin.

Saksbehandler

Einar Skoglund |