Høring - IS-1884 Handlingsplan for kronisk nyresykdom

06. februar 2012

Høringsfrist 01.03.2011

Fristen er utløpt

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide en handlingsplan for kronisk nyresykdom med vekt på forebygging og tidlig behandling i primærhelsetjenesten. Planen skal også innbefatte utredning av levende giver av nyre.

Saksbehandler

Audun Fredriksen |