Landsstyresak - Forslag om endring av spesialistreglene i psykiatri

06. februar 2012

Høringsfrist 26.02.2011

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Evjen |