Høring - tilpasning til et klima i endring

06. februar 2012

Høringsfrist 01.03.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Utredningen har som mål å bidra til bærekraftig utvikling gjennom økt kunnskap om hva klimaendringene betyr for Norge, og gi råd om hvordan myndigheter og andre best kan gå fram for å forebygge negative virkninger av disse endringene på mennesker, samfunn og miljø. Utredningen skal også belyse muligheter for økt verdiskapning som følge av klimaendringene, og gi råd om hvordan samfunnet best kan utnytte slike muligheter. Det har vært lagt til grunn for arbeidet at nærmere virkemiddelvurdering vil utføres av myndighetene etter at oppdraget er avsluttet.

Saksbehandler

Tatjana Razumova