Høring - veileder for frisklivssentraler

06. februar 2012

Høringsfrist 06.01.2011

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om: Veileder for kommunale frisklivssentraler.

 

Frisklivssentraler skal være et kvalitetssikret oppfølgingstilbud for grupper som har økt helsemessig behov for å endre helseatferd, og skal kunne bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Veilederen skal ferdigstilles til, og presenteres på nasjonal frisklivskonferanse i Ålesund 9.-11. februar 2011. Veilederen har tidligere vært på uformell innspillsrunde til Fylkesmenn og fylkeskommunene Troms, Nordland, Oppland, Buskerud og Vest-Agder samt nasjonale råd for ernæring, tobakksforebygging og fysisk aktivitet.

Saksbehandler

Gorm Hoel