Strategi for norsk helsenett SF

06. februar 2012

Høringsfrist 18.11.2010

Fristen er utløpt

Viktige endringer i dokumentet i forhold til forrige utgave er blant annet:

  • Innstramming av omfang
  • Tydeliggjøring av fokus på kvalitet i dagens tjenester
  • Tydeliggjøring av relasjon til og samarbeid med andre aktører i sektoren
  • Konkretsiering av videreutviklingsaktivteter
  • Tidfesting av en del av aktivitetene

Saksbehandler

Audun Fredriksen |