Ny nasjonal helse- og omsorgsplan - desentraliserte spesialisthelsetjenester

06. februar 2012

Høringsfrist 22.11.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet gjennomfører en netthøring som et ledd i arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Selve planen skal legges frem som en stortingsmelding våren 2011.

 

I denne sammenheng ønsker Helse- og omsorgsdepartementet synspunkt på temaet "desentraliserte spesialisthelsetjenester".

 

Det bes om at vedlagte høringsskjema benyttes for innspill på aktuell høring for å lette saksgangen.

 

Lenke til eksempler på området: https://fremtidenshelsetjeneste.regjeringen.no/tema/desentraliserte-spesialisthelsetjenester/eksempler/

 

Ved problemer med opplasting av uttalelser bes det om at uttalelsene sendes inn til: anjam.shuja@legeforeningen.no

Saksbehandler

Anjam Shuja