Ny nasjonal helse- og omsorgsplan- IKT, e-helse og personvern

06. februar 2012

Høringsfrist 22.11.2010

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Audun Fredriksen