Forslag til ny kommunal helse og omsorgslov

06. februar 2012

Høringsfrist 11.12.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Lars Duvaland