Akkreditering av doktorgradstudier

06. februar 2012

Høringsfrist 02.11.2010

Fristen er utløpt

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endring i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUT-forskriften) på høring. Endringsforslagene gjelder kriteriene for akkreditering av nye doktorgradsstudier og er nærmere beskrevet nedenfor. Endringene foreslås å tre i kraft straks etter fastsettelse. Dette vil innebære at de nye akkrediteringskriteriene vil gjelde for søknader som NOKUT mottar etter dette tidspunktet.

Saksbehandler

Elisabeth Søyland |