Forslag til endringer i førerkortforskriften som følge av gjennomføringen av tredje førerkortdirektiv

06. februar 2012

Høringsfrist 02.11.2010

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Camilla Fagerholt Storli |