Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud

06. februar 2012

Høringsfrist 06.09.2010

Fristen er utløpt

Ved kongelig resolusjon 25. april 2008 ble det nedsatt et utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Hovedformålet var å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi varige og effektive kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler. Utvalget leverte 4. mai 2010 sin innstilling; NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud”. Utvalgets vurderinger og forslag er oppsummert i kapittel 1.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |