Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud

06. februar 2012

Høringsfrist 02.10.2010

Fristen er utløpt

Utvalget ble nedsatt 25. april 2008, og leverte 4. mai 2010 sin innstilling NOU 2010:5 "Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetlig hjelpemiddeltilbud". Hovedformålet er å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi varige og effektive kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler. Det er i ettertid registrert et betydelig engasjement i forhold til enkelte av utvalgets forslag. Regjeringen ønsker derfor en bred og grundig høringsprosess for den tar stilling til forslagene.

Se alle høringsvedlegg:
Høring - NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetllig hjelpemiddeltilbud

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |