Pliktmessig avhold for helsepersonell

06. februar 2012

Høringsfrist 02.09.2010

Fristen er utløpt

Hensikten med forslagene er å bidra til at helsepersonell ikke ruser seg verken i eller forut for arbeidstiden. Det er derfor foreslått et forbud mot inntak av rusmidler i et nærmere bestemt tidsrom av 8 timer før tjenestetiden begynner. Videre er det foreslått at arbeidsgiver eller Helsetilsynet i fylket kan pålegge det aktuelle helsepersonellet å avgi utåndingsprøve, blodprøve eller lignende prøve ved mistanke om inntak av rusmidler i eller i forkant av tjenestetiden. For det tilfellet at helsepersonell skulle nekte å avgi prøver, er det foreslått at helsepersonellet kan bli fremstilt for prøvetaking med bistand fra politiet.

Saksbehandler

Camilla |