Det du gjør, gjør det helt

06. februar 2012

Høringsfrist 07.08.2010

Fristen er utløpt

I statsråd 20. september 2008 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle utrede en bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalget ble bedt om å foreta en grundig vurdering av mulighetene for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre.

Saksbehandler

Aadel Heilemann |