Høring - veileder for psykososiale støttetjenester ved kriser, ulykker og katastrofer

06. februar 2012

Høringsfrist 06.07.2010

Fristen er utløpt

Som et ledd i styrking av hjelpeapparatets oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer, besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at det skal utarbeides en veileder om innhold, organisering og kompetanse i psykososiale tjeneser ved kriser, ulykker og katastrofer.

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning |