Reseptfrie legemidler utenom apotek

06. februar 2012

Høringsfrist 06.08.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på høring forslag om å tillate:

- ny salgsordning/selvvalg for bestemte legemidler som omsettes under ordningen med salg

av legemidler utenom apotek (LUA)

- salg av tradisjonelle plantebaserte legemidler utenom apotek (i LUA)

Saksbehandler

Kari Jussie Lønning