Mulig ny modell for interkommunalt samarbeid - samkommunemodellen

06. februar 2012

Høringsfrist 28.06.2010

Fristen er utløpt

I dette høringsnotatet beskrives en ny mulig modell for interkommunalt samarbeid i form av en samkommune. Samkommunemodellen er tiltenkt interkommunale samarbeid mellom flere kommuner, om et bredt spekter av oppgaver/tjenester innenfor kommunenes lovpålagte oppgaver. 

Saksbehandler

Miriam Kvanvik |