Statusrapport 2010: Belastninger i tidlige livsfaser

06. februar 2012

Høringsfrist 26.03.2010

Fristen er utløpt

Legeforeningens statusrapporter tar for seg viktige og forsømte områder i helsetjenesten, med sikte på presenterere helsepolitiske forbedringstiltak. Rapportens målgruppe er politikere, helsemyndigheter og fagfolk. Tema for statusrapporten i 2010 er belastninger i tidlige livsfaser. Dette er avgrenset til barn opp i førskolealder.

Saksbehandler

Gorm Hoel |