Strategi for modernisering og samordning- sentrale helseregistere

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2010

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring: Forslag til Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 – 2020.

Mål for forprosjektet har vært å utvikle en felles nasjonal strategi- og handlingsplan for helseregistre, med fokus på nasjonale medisinske kvalitetsregistre og sentrale helseregistre.

Saksbehandler

Siv Høymork |