Endring av forretningsorden for Landsstyremøtet 2010

06. februar 2012

Høringsfrist 02.03.2010

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

På landsstyremøtene i de senere år - senest i Bodø i 2009 - har det vært en tendens til at stadig flere søker om permisjon for deler av landsstyremøtet - særlig for tidligere avslutning av siste dags møte enn programmet for møtet tilsier. Noen har etterlyst klarere regler for innvilgelse av permisjon.

Saksbehandler

Odvar Brænden