Forslag til endringer i alkohollovgivningen

06. februar 2012

Høringsfrist 18.11.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i alkohollovgivningen på høring.

 

Høringsnotatet inneholder forslag om at alkohollovens maksimaltider for skjenking innskrenkes med én time. Videre foreslår departementet å åpne for salg i egen virksomhet av egenprodusert alkoholholdig drikk som inneholder inntil 4,7 volumprosent alkohol.

Saksbehandler

Gorm Hoel