Forslag om navneendring på spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering

06. februar 2012

Høringsfrist 03.11.2009

Fristen er utløpt

Saksbehandler

Nina Evjen