Forslag om navneendring på spesialiteten Fysikalsk medisin og rehabilitering

06. februar 2012

Høringsfrist 03.11.2009

Fristen er utløpt

Ta kontakt med styret i din forening dersom du har innspill til en høring eller ønsker å bidra til et høringssvar.

Saksbehandler

Nina Evjen