Rapport om evaluering av det arbeidsmedisinske tilbudet

06. februar 2012

Høringsfrist 18.11.2009

Fristen er utløpt

Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fra 2008 i samarbeid med partene i arbeidslivet v/den nasjonale IA-koordineringsgruppen gjennomført en styrking av det arbeidsmedisinske avdelingene er økt og Statens arbeidsmiljøinstitutt er tillagte t styrket oppfølgings- koordineringsansvar. Parallelt med dette er det i regi av Telemarksforskning gjennomført en evaluering av det arbeidsmedisinske tjenestetilbudet. Forskningen presenteres i rapporten: ”Arbeidsmedisin i vaakum”

Saksbehandler

Bjørn Oscar Hoftevedt |