Helhetlig diskrimineringsvern

06. februar 2012

Høringsfrist 02.10.2009

Fristen er utløpt

Høringsgrunnlag

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern (Graver-utvalgets innstilling) på høring.

 

Utvalget foreslår en ny samlet lov mot diskriminering som skal erstatte likestillingsloven, lov mot etnisk diskriminering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, samt enkelte bestemmelser i arbeidsmiljølovens kap. 13. Utvalget foreslår at loven i utgangspunktet skal gjelde på alle samfunnsområder.

Saksbehandler

Anja S Feldt